CZ EN

Seminář: Implementace odpovědného veřejného zadávání / ISO 20400: udržitelné nakupování (pokročilý)

V březnu a dubnu proběhly dva na sebe navazující semináře na téma implementace společensky odpovědného veřejného zadávání. Jak tento strategický přístup k zadávání zakázek zavést v instituci, co vše je potřeba zvážit, nastavit a rozhodnout je velmi dobře vysvětleno v pokynech ISO 20400 o udržitelném nakupování. Tyto pokyny ISO byly základem obsahu obou seminářů, které jsme připravili se zkušenými experty z britské společnosti Action Sustainability. Březnový seminář byl úvodem do udržitelného zadávání. Na něj pak navázal seminář v dubnu, který šel více do hloubky a jeho obsah byl ušit na míru podle potřeb účastníků.

Prohlubující seminář:
Implementace odpovědného veřejného zadávání / ISO 20400: udržitelné nakupování
Kdy: 5. dubna 2019, 9–14.00 hod.
Kde: Nová budova Národního muzea, Vinohradská 1, Praha 1

Lektorem na tomto semináři byl Shaun McCarthy OBE, ředitel, Action Sustainability, který se přímo podílel na tvorbě pokynů ISO 20400 a má mnohaleté zkušenosti s poradenstvím veřejnému sektoru i soukromým dodavatelským společnostem.

(Pro koho jsou semináře s tímto tématem určeny? Semináře jsou užitečné pro všechny, kdo veřejné zakázky přímo zadávají, pro ty, kdo se podílí na formulaci požadavků na plnění, ale i pro tajemníky úřadů, manažery udržitelnosti a v neposlední řadě také pro zastupitele z měst, obcí či krajů.)

Materiály a prezentace ze semináře:


Kontakt pro další informace: Petr Kocián (+420 221 922 509, petr.kocian@mpsv.cz).