CZ EN

Konference: Příležitosti pro odpovědné veřejné zadávání ve stavebnictví

“Příležitosti pro odpovědné veřejné zadávání ve stavebnictví”

Kdy: 4. dubna 2019, 9:00-14:30 hod.
Kde: Ministerstvo dopravy ČR

Hlavním tématem konference bylo představení příležitostí odpovědného zadávání veřejných zakázek (OVZ) ve stavebnictví. Prostřednictvím rozvinuté zahraniční zkušenosti bylo předestřeno, jakým způsobem lze aspekty OVZ využít ve stavebním sektoru, jakou přidanou hodnotu mohou přinášet zadavatelům i dodavatelům či obecně trhu v tomto sektoru. Mezi témata odpovědného zadávání v této oblasti náleží férové pracovní podmínky, férové dodavatelské vztahy vč. otázky včasných plateb, podpora získávání kvalifikace, stáží či praxe, případně podpora zaměstnanosti znevýhodněných osob na trhu práce.

Tisková zpráva

Prezentace:

 

 

Kontakt pro další informace: Petr Kocián (+420 221 922 509, petr.kocian@mpsv.cz).