CZ EN

Seminář: „Měření odpovědného veřejného zadávání – proč, co a jak měřit v odpovědně zadaných veřejných zakázkách“

Odborný seminář byl určen pro zadavatele veřejných zakázek, kteří mají zkušenost s odpovědným zadáváním a rádi by svoji praxi rozšířili o měření dopadu odpovědného veřejného zadávání (OVZ).

Cílem bylo seznámit účastníky s britskými zkušenostmi s měřením sociální hodnoty, tedy měřením dopadu veřejných zakázek na společnost, ekonomiku a životní prostředí. Zároveň jsme otevřeli odbornou diskusi o tom, který z nástrojů a přístupů představených na semináři můžeme využít v České republice.

Lektorkami byly Charlotte Österman ze společnosti Pax Tecum Global Consultancy a Edita Adamčíková ze společnosti Viridor, které připravily kratší workshop již na naší říjnové konferenci Odpovědné veřejné zadávání 2019.

Charlotte Österman nám k měření řekla pár slov na říjnové konferenci – podívejte se na krátké video (https://youtu.be/_ALPVALy9DQ).

Shrnutí nejdůležitějších informací ze semináře si můžete přečíst v tomto článku.

Více informací: Eva Chvalkovská, eva.chvalkovska@mpsv.cz nebo kontaktujte Charlotte Österman přes https://www.paxtecumglobal.org/contact.

Seminář se konal v pátek 6. prosince 2019, 8:45 (registrace od 8:15) – 15.15 (indiv. dotazy do 16.00), v hotelu Courtyard by Marriott Prague City, Lucemburská 46, Praha 3