CZ EN

Seminář k odpovědnému veřejnému zadávání (15. 5. 2018)

5. května 2018 se opět uskutečnil seminář v rámci Akademie veřejného investování, jehož cílem bylo poskytnout zejména zadavatelům základní, nicméně komplexní vhled do tématu odpovědného veřejného zadávání („OVZ“), seznámit je s právním ošetřením OVZ, tématy OVZ, příklady veřejných zakázek i zahraniční zkušeností.

V praktické části ukazujeme veřejné zakázky, na nichž je demonstrováno právní zakotvení, zvolené téma a přístup zadavatele. Jedná se o konkrétní příklady (od jednoduchých z ČR, přes složitější, až ke komplexním ze zahraničí), na vybraných z nich ukazujeme maximum možného: od výběru předmětu plnění a tématu, předběžných tržních konzultací, formulací v zadávací dokumentaci – požadavek, způsob prokázání, až po kontrolu a další související ujednání smlouvy, evaluace dosaženého výsledku apod. Zmíněna je i případná judikatura SDEU apod.

Zvládli jsme i krátkou práci ve skupinách, kdy se účastníci věnovali některému z připravených modelových témat. Např. volba vhodné zakázky (předmětu plnění) v prostředí zadavatele nebo identifikování vhodného požadavku a ověření v rámci zadávacího řízení.

Prezentace: