CZ EN

Odpovědné zadávání veřejných zakázek na služby ostrahy a úklidu

24. října 2019 se na pbest-security-company-london-uk-1151114_1280ůdě Ministerstva práce a sociálních věcí uskutečnilo tematické setkání zástupců veřejných zadavatelů, na kterém se diskutovalo o problematice veřejných zakázek na služby ostrahy a úklidu v kontextu uplatňování společensky odpovědných aspektů. V oblasti služeb ostrahy je možné požadovat zaměstnávání osob znevýhodněných na trhu práce, dodržování pracovně právních předpisů a férových pracovních podmínek. V případě úklidu pak ještě například používání ekologicky šetrných prostředků. Jednotliví zadavatelé si vyměnili zkušenosti a shodli se mimo jiné na tom, že uplatňováním těchto kvalitativních kritérií lze například přispět i k zlepšení pracovních podmínek a k eliminaci fluktuace pracovníků v těchto oborech.

 

Příklady veřejných zakázek s uplatněním společensky odpovědných aspektů:

Ministerstvo práce a sociálních věcí – případové studie

Česká televize

Masarykova Univerzita

Krajský úřad Jihomoravského kraje

Ministerstvo financí – centrální nákupy

Pro více informací nás případně kontaktujte.