CZ EN

Oděvy a obuv

Textilní výrobky často procestují tisíce kilometrů, než projdou všemi fázemi výroby od zpracování bavlny po střih a balení oděvů. Jak pěstování a zpracování bavlny, tak výrobní proces oděvu je spojen s mnoha problematickými pracovními podmínkami. Realitou je například nucená a dětská práce, špatně placená práce, práce v nebezpečných a zdravotně závadných podmínkách, extrémní přesčasy, práce bez platných pracovních smluv, toxické pracovní prostředí při pěstování a zpracování bavlny (pesticidy, barvení či bělení bavlněných látek), nedostatek a nedostupnost ochranných pomůcek. Oděvy jsou tak jedním z hlavních produktů, které je vhodné nakupovat „eticky“. Při nákupu oděvů je tak na místě zamyslet se nad podporou důstojných pracovních podmínek a příp. i ekologicky šetrnými řešeními při výrobě pořizovaných oděvů.

Co je možné požadovat v zadávacím řízení a jak požadované ověřovat:

Požadavky na produkci materiálu a výrobní proces je vhodné nastavit jako absolutní zadávací podmínku ve specifikaci předmětu plnění. Dodavatelský řetězec výroby oděvů je složitý a často se skládá z desítek článků. Požadované podmínky je nutno vztahovat ke všem článkům řetězce. Je možné vybrat pouze některé z níže uvedených požadavků, dle možnosti ověření a vztahující se ke konkrétně poptávanému oděvu. Je vhodné provést průzkum trhu s důrazem na zjištění počtu dodavatelů schopných dodat konkrétní druh oděvu při dodržení zvolených požadavků.

1) Materiál

Nabízené produkty musí být vyrobeny z bavlny, produkované v souladu s následujícími podmínkami:

Způsob ověření

Dodavatel je povinen prokázat splnění výše požadovaných podmínek.

Možnost splnění

2) Výroba

Při výrobním procesu nabízených produktů musí být dodrženo následující:

Způsob ověření

Dodavatel je povinen prokázat, že výše požadované podmínky jsou splněny.

Možnost splnění

 

Vzorová textace pro požadavek na etickou výrobu (zákaz nucené práce, zákaz dětské práce, zajištění bezpečných a zdravotně nezávadných pracovních podmínek, platných pracovních smluv) ke stažení zde.

Příklady dobré praxe

Dodávky udržitelných oděvů pro zdravotnický personál a jeho kompletní servis (Město Odense, Dánsko)

 • Zadavatel: Město Odense (Dánsko)
 • Název VZ: Dodávky udržitelných oděvů pro zdravotnický personál
 • Širší společenské zájmy: ekologicky šetrná řešení, cirkulární ekonomika
 • Hodnocení: Jedním z kritérií hodnocení byla udržitelnost s váhou 20%
 • Předpokládaná hodnota VZ: 3,3 mil. EUR

Nákup textilu vyrobeného z recyklovaných vláken (Nizozemsko)

 • Zadavatel: Nizozemské ministerstvo obrany
 • Název VZ: Veřejná zakázka na ručníky a kombinézy obsahující nejméně 10 % recyklovaných textilních vláken od konečného spotřebitele
 • Širší společenské zájmy: Požadavek na ekologicky šetrné řešení - minimální obsah 10 % recyklovaných textilních vláken od konečných spotřebitelů
 • Hodnocení: Aspekty odpovědného zadávání byly předmětem hodnocení
 • Předpokládaná hodnota VZ: Cena za výrobek nebyla nijak limitována (pilotní projekt)

Implementace strategického zadávání veřejných zakázek ve městě Jičín (Město Jičín)

 • Zadavatel: Město Jičín
 • Název VZ: Implementace strategického zadávání veřejných zakázek ve městě Jičín
 • Širší společenské zájmy: Zanesení konceptu odpovědného veřejného zadávání do Strategického plánu města a uskutečňování konceptu „Odpovědný úřad“. Město Jičín uplatilo odpovědný přístup u vybraných konkrétních zakázek.

Pracovní oděvy a obuv pro zaměstnance Městské rady města San Sebastian (Město San Sebastian, Španělsko)

 • Zadavatel: Město San Sebastian
 • Název VZ: Pracovní oděvy a obuv pro zaměstnance Městské rady města San Sebastian
 • Širší společenské zájmy: Požadavek zadavatele na zajištění důstojných a férových pracovních podmínek, bezpečnosti a ochrany zdraví při práci odkazem na úmluvy Mezinárodní organizace práce.
 • Hodnocení: Aspekty odpovědného zadávání nebyly předmětem hodnocení, aspekty byly součástí technické specifikace předmětu plnění veřejné zakázky.
 • Předpokládaná hodnota VZ: 319 528,80 Eur

Nákup osušek a oděvů obsahujících minimálně 10% recyklovaných textilních vláken (Ministerstvo obrany, Holandsko)

 • Zadavatel: Ministerstvo obrany, Holandsko
 • Název VZ: Nákup osušek a oděvů obsahujících minimálně 10% recyklovaných textilních vláken
 • Širší společenské zájmy: Podpora ekologicky šetrných řešení, podpora oběhové ekonomiky
 • Hodnocení: Aspekty odpovědného zadávání byly předmětem hodnocení – mj. se hodnotilo procento recyklovaného obsahu

Dodávka mikin z organické bavlny (Masarykova univerzita Brno)

 • Zadavatel: Masarykova univerzita Brno
 • Název VZ: Dodávka mikin z organické bavlny
 • Širší společenské zájmy: Etické nakupování a ekologicky šetrné plnění
 • Hodnocení: Bavlna produkovaná v souladu s: 1) nevyužívání geneticky modifikované bavlny, 2) produkce šetrná k životnímu prostředí, 3) kontrolované využívání pesticidů a dalších agrochemikálií, 4) dodržování úmluv Mezinárodní organizace práce (ILO) uvedených v příloze X směrnice 2014/24/EU; nabídková cena 45%, kvalita zpracování 40% (vyžádány vzorky), výrobní proces 15% (Při výrobním procesu nabízeného produktu dodržena kritéria: transparentní dodavatelský řetězec; vyplácení spravedlivé mzdy; bezpečné pracovní podmínky; zákaz nucené a dětské práce; dodržování pracovní doby; platné pracovní smlouvy.)
 • Předpokládaná hodnota VZ: VZMR
 • Právní předpis: Dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (ZZVZ)

Dodávky potravinové a materiální pomoci hrazené z Fondu evropské pomoci nejchudším osobám – II., část 4: Textil (MPSV)

 • Zadavatel: Česká republika – Ministerstvo práce a sociálních věcí
 • Název VZ: Dodávky potravinové a materiální pomoci hrazené z Fondu evropské pomoci nejchudším osobám – II., část 4: Textil
 • Širší společenské zájmy: Požadavek na etickou výrobu textilu
 • Hodnocení: Aspekty odpovědného zadávání nebyly předmětem hodnocení
 • Předpokládaná hodnota VZ: část 4: 14 000 000 Kč bez DPH
 • Druh zadávacího řízení: Otevřené řízení - nadlimitní režim
 • Právní předpis: Zadávací řízení bylo zahájeno dle zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, před vyhlášením VZ byly provedeny předběžné tržní konzultace

Nákup reklamního předmětu – Trička (Jihomoravský kraj)

 • Zadavatel: Jihomoravský kraj
 • Název VZ: Nákup reklamního předmětu - Trička
 • Širší společenské zájmy: Požadavek zadavatele – Trička (včetně barev využitých pro potisk triček) musí být vyrobena v souladu s certifikací podle mezinárodního standardu GOTS
 • Hodnocení: Aspekty odpovědného zadávání nebyly předmětem hodnocení
 • Předpokládaná hodnota VZ: 200 000 Kč bez DPH
 • Právní předpis: Dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (ZVZ)

Nákup hasičských uniforem (Düsseldorf, Německo)

 • Zadavatel: Düsseldorf – pro Hasičský záchranný sbor
 • Název VZ: Nákup hasičských uniforem
 • Širší společenské zájmy: Požadavek zadavatele – Dodavatel uniforem musí ke své nabídce připojit doklad o výrobních podmínkách. Zakázku lze přidělit pouze takovému dodavateli, u kterého je zřejmé, že on, i jeho dodavatelé dodržují základní normy Mezinárodní organizace práce.
 • Hodnocení: Aspekty odpovědného zadávání nebyly předmětem hodnocení
 • Předpokládaná hodnota VZ: není uvedeno

Kontakty

Nenašli jste, co jste hledali? Potřebujete další informace nebo si s něčím nevíte rady? Neváhejte nás kontaktovat, rádi Vám pomůžeme.