CZ EN

Oděvy a obuv

Textilní výrobky často procestují tisíce kilometrů, než projdou všemi fázemi výroby od zpracování bavlny po střih a balení oděvů. Jak pěstování a zpracování bavlny, tak výrobní proces oděvu je spojen s mnoha problematickými pracovními podmínkami. Realitou je například nucená a dětská práce, špatně placená práce, práce v nebezpečných a zdravotně závadných podmínkách, extrémní přesčasy, práce bez platných pracovních smluv, toxické pracovní prostředí při pěstování a zpracování bavlny (pesticidy, barvení či bělení bavlněných látek), nedostatek a nedostupnost ochranných pomůcek. Oděvy jsou tak jedním z hlavních produktů, které je vhodné nakupovat „eticky“. Při nákupu oděvů je tak na místě zamyslet se nad podporou důstojných pracovních podmínek a příp. i ekologicky šetrnými řešeními při výrobě pořizovaných oděvů.

Co je možné požadovat v zadávacím řízení a jak požadované ověřovat:

Požadavky na produkci materiálu a výrobní proces je vhodné nastavit jako absolutní zadávací podmínku ve specifikaci předmětu plnění. Dodavatelský řetězec výroby oděvů je složitý a často se skládá z desítek článků. Požadované podmínky je nutno vztahovat ke všem článkům řetězce. Je možné vybrat pouze některé z níže uvedených požadavků, dle možnosti ověření a vztahující se ke konkrétně poptávanému oděvu. Je vhodné provést průzkum trhu s důrazem na zjištění počtu dodavatelů schopných dodat konkrétní druh oděvu při dodržení zvolených požadavků.

1) Materiál

Nabízené produkty musí být vyrobeny z bavlny, produkované v souladu s následujícími podmínkami:

Způsob ověření

Dodavatel je povinen prokázat splnění výše požadovaných podmínek.

Možnost splnění

2) Výroba

Při výrobním procesu nabízených produktů musí být dodrženo následující:

Způsob ověření

Dodavatel je povinen prokázat, že výše požadované podmínky jsou splněny.

Možnost splnění

 

Vzorová textace pro požadavek na etickou výrobu (zákaz nucené práce, zákaz dětské práce, zajištění bezpečných a zdravotně nezávadných pracovních podmínek, platných pracovních smluv) ke stažení zde.

Příklady dobré praxe

Pracovní oděvy a obuv pro zaměstnance Městské rady města San Sebastian (Město San Sebastian, Španělsko)

 • Zadavatel: Město San Sebastian
 • Název VZ: Pracovní oděvy a obuv pro zaměstnance Městské rady města San Sebastian
 • Širší společenské zájmy: Požadavek zadavatele na zajištění důstojných a férových pracovních podmínek, bezpečnosti a ochrany zdraví při práci odkazem na úmluvy Mezinárodní organizace práce.
 • Hodnocení: Aspekty odpovědného zadávání nebyly předmětem hodnocení, aspekty byly součástí technické specifikace předmětu plnění veřejné zakázky.
 • Předpokládaná hodnota VZ: 319 528,80 Eur

Nákup osušek a oděvů obsahujících minimálně 10% recyklovaných textilních vláken (Ministerstvo obrany, Holandsko)

 • Zadavatel: Ministerstvo obrany, Holandsko
 • Název VZ: Nákup osušek a oděvů obsahujících minimálně 10% recyklovaných textilních vláken
 • Širší společenské zájmy: Podpora ekologicky šetrných řešení, podpora oběhové ekonomiky
 • Hodnocení: Aspekty odpovědného zadávání byly předmětem hodnocení – mj. se hodnotilo procento recyklovaného obsahu

Nákup hasičských uniforem (Düsseldorf, Německo)

 • Zadavatel: Düsseldorf – pro Hasičský záchranný sbor
 • Název VZ: Nákup hasičských uniforem
 • Širší společenské zájmy: Požadavek zadavatele – Dodavatel uniforem musí ke své nabídce připojit doklad o výrobních podmínkách. Zakázku lze přidělit pouze takovému dodavateli, u kterého je zřejmé, že on, i jeho dodavatelé dodržují základní normy Mezinárodní organizace práce.
 • Hodnocení: Aspekty odpovědného zadávání nebyly předmětem hodnocení
 • Předpokládaná hodnota VZ: není uvedeno

Dodávky potravinové a materiální pomoci hrazené z Fondu evropské pomoci nejchudším osobám – II., část 4: Textil (MPSV)

 • Zadavatel: Česká republika – Ministerstvo práce a sociálních věcí
 • Název VZ: Dodávky potravinové a materiální pomoci hrazené z Fondu evropské pomoci nejchudším osobám – II., část 4: Textil
 • Širší společenské zájmy: Požadavek na etickou výrobu textilu
 • Hodnocení: Aspekty odpovědného zadávání nebyly předmětem hodnocení
 • Předpokládaná hodnota VZ: část 4: 14 000 000 Kč bez DPH
 • Druh zadávacího řízení: Otevřené řízení - nadlimitní režim
 • Právní předpis: Zadávací řízení bylo zahájeno dle zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, před vyhlášením VZ byly provedeny předběžné tržní konzultace

Kontakty

Nenašli jste, co jste hledali? Potřebujete další informace nebo si s něčím nevíte rady? Neváhejte nás kontaktovat, rádi Vám pomůžeme.