CZ EN

Nákup textilu vyrobeného z recyklovaných vláken (Nizozemsko)

  • Zadavatel: Nizozemské ministerstvo obrany
  • Název VZ: Veřejná zakázka na ručníky a kombinézy obsahující nejméně 10 % recyklovaných textilních vláken od konečného spotřebitele
  • Širší společenské zájmy: Požadavek na ekologicky šetrné řešení - minimální obsah 10 % recyklovaných textilních vláken od konečných spotřebitelů
  • Hodnocení: Aspekty odpovědného zadávání byly předmětem hodnocení
  • Předpokládaná hodnota VZ: Cena za výrobek nebyla nijak limitována (pilotní projekt)

Nizozemské ministerstvo obrany zahájilo průzkum trhu s recyklovanými textiliemi v lednu 2014 na základě zveřejnění Žádosti o informace a uspořádání otevřeného setkání pro dodavatele působící v daném oboru. Cílem průzkumu trhu bylo posoudit, jaké požadavky na použití recyklovaných vláken při výrobě určitých produktů je možné stanovit. Ministerstvo se rozhodlo zvýšit možnosti cirkulárního přístupu k veřejnému zadávání na nákup textilu v rámci Ekologické dohody nizozemské vlády o cirkulárním veřejném zadávání a zahájilo tedy pilotní nákup textilií ve třech samostatných částech zakázky (včetně ručníků a kombinéz). Výrobky musely obsahovat minimálně 10 % recyklovaných vláken.

Případová studie Procura+