CZ EN

Nákup osušek a oděvů obsahujících minimálně 10% recyklovaných textilních vláken (Ministerstvo obrany, Holandsko)

  • Zadavatel: Ministerstvo obrany, Holandsko
  • Název VZ: Nákup osušek a oděvů obsahujících minimálně 10% recyklovaných textilních vláken
  • Širší společenské zájmy: Podpora ekologicky šetrných řešení, podpora oběhové ekonomiky
  • Hodnocení: Aspekty odpovědného zadávání byly předmětem hodnocení – mj. se hodnotilo procento recyklovaného obsahu

PROCURA+ (evropská síť pro udržitelné zadávání) ocenila tuto zakázku v roce 2016 v rámci PROCURA+ Awards. Více informací si můžete přečíst v případové studii (pouze v anglickém jazyce).