CZ EN

Dodávky potravinové a materiální pomoci hrazené z Fondu evropské pomoci nejchudším osobám – II., část 4: Textil (MPSV)

  • Zadavatel: Česká republika – Ministerstvo práce a sociálních věcí
  • Název VZ: Dodávky potravinové a materiální pomoci hrazené z Fondu evropské pomoci nejchudším osobám – II., část 4: Textil
  • Širší společenské zájmy: Požadavek na etickou výrobu textilu
  • Hodnocení: Aspekty odpovědného zadávání nebyly předmětem hodnocení
  • Předpokládaná hodnota VZ: část 4: 14 000 000 Kč bez DPH
  • Druh zadávacího řízení: Otevřené řízení - nadlimitní režim
  • Právní předpis: Zadávací řízení bylo zahájeno dle zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, před vyhlášením VZ byly provedeny předběžné tržní konzultace

Přílohy:

Případová studie: Dodávky potravinové a materiální pomoci