CZ EN

Nákup reklamního předmětu – Trička (Jihomoravský kraj)

  • Zadavatel: Jihomoravský kraj
  • Název VZ: Nákup reklamního předmětu - Trička
  • Širší společenské zájmy: Požadavek zadavatele – Trička (včetně barev využitých pro potisk triček) musí být vyrobena v souladu s certifikací podle mezinárodního standardu GOTS
  • Hodnocení: Aspekty odpovědného zadávání nebyly předmětem hodnocení
  • Předpokládaná hodnota VZ: 200 000 Kč bez DPH
  • Právní předpis: Dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (ZVZ)