CZ EN

Dodávky udržitelných oděvů pro zdravotnický personál a jeho kompletní servis (Město Odense, Dánsko)

  • Zadavatel: Město Odense (Dánsko)
  • Název VZ: Dodávky udržitelných oděvů pro zdravotnický personál
  • Širší společenské zájmy: ekologicky šetrná řešení, cirkulární ekonomika
  • Hodnocení: Jedním z kritérií hodnocení byla udržitelnost s váhou 20%
  • Předpokládaná hodnota VZ: 3,3 mil. EUR

případová studie