CZ EN

Implementace strategického zadávání veřejných zakázek ve městě Jičín (Město Jičín)

  • Zadavatel: Město Jičín
  • Název VZ: Implementace strategického zadávání veřejných zakázek ve městě Jičín
  • Širší společenské zájmy: Zanesení konceptu odpovědného veřejného zadávání do Strategického plánu města a uskutečňování konceptu „Odpovědný úřad“. Město Jičín uplatilo odpovědný přístup u vybraných konkrétních zakázek.

Všechna důležitá fakta o tom, jak se Jičín hlásí k odpovědnému zadávání veřejných zakázek naleznete v Případové studii k implementaci strategického zadávání veřejných zakázek ve městě Jičín

Konkrétní příklady zakázek: