CZ EN

Pracovní oděvy a obuv pro zaměstnance Městské rady města San Sebastian (Město San Sebastian, Španělsko)

  • Zadavatel: Město San Sebastian
  • Název VZ: Pracovní oděvy a obuv pro zaměstnance Městské rady města San Sebastian
  • Širší společenské zájmy: Požadavek zadavatele na zajištění důstojných a férových pracovních podmínek, bezpečnosti a ochrany zdraví při práci odkazem na úmluvy Mezinárodní organizace práce.
  • Hodnocení: Aspekty odpovědného zadávání nebyly předmětem hodnocení, aspekty byly součástí technické specifikace předmětu plnění veřejné zakázky.
  • Předpokládaná hodnota VZ: 319 528,80 Eur

Rada města San Sebastian (či v baskičtině “Donostia”) v roce 2009 vyhlásila veřejnou zakázku na nákup pracovních oděvů a obuvi. Zohlednila sociální kritéria, konkrétně se soustředila na důstojné pracovní podmínky osob podílejících se na plnění veřejné zakázky. Využila odkaz na úmluvy Mezinárodní organizace práce. Více v přeložené případové studii zde.