CZ EN

Nákup hasičských uniforem (Düsseldorf, Německo)

  • Zadavatel: Düsseldorf – pro Hasičský záchranný sbor
  • Název VZ: Nákup hasičských uniforem
  • Širší společenské zájmy: Požadavek zadavatele – Dodavatel uniforem musí ke své nabídce připojit doklad o výrobních podmínkách. Zakázku lze přidělit pouze takovému dodavateli, u kterého je zřejmé, že on, i jeho dodavatelé dodržují základní normy Mezinárodní organizace práce.
  • Hodnocení: Aspekty odpovědného zadávání nebyly předmětem hodnocení
  • Předpokládaná hodnota VZ: není uvedeno