Předměty plnění

Úklidové služby

S potřebou soutěžit úklidové služby se setkává většina zadavatelů, a to především ministerstva, magistráty, městské a obecní úřady, zdravotnická…

Pořádání konferencí, seminářů a akcí udržitelně

Aspekty odpovědného veřejného zadávání může zadavatel uplatnit i při pořádání konferencí, akcí či seminářů. Především při zabezpečení cateringu, propagačních…

Projektové a architektonické činnosti

Veřejné zakázky na projektovou a architektonickou činnost jsou úzce spojeny s veřejnými zakázkami na stavební práce tím, že tvoří jejich…

Stavební práce

Veřejné zakázky na stavební práce mohou být nástrojem zadavatele, kterým lze snadno podpořit celou řadu širších společenských zájmů, především…

Ostraha a bezpečnostní služby

S potřebou soutěžit strážní službu/ostrahu (dále též jen „ostraha“) se setkává většina veřejných a sektorových zadavatelů a to především ministerstva,…

Zdravotnictví

Oblast zdravotnictví svým objemem realizovaných veřejných zakázek tvoří na trhu velmi významnou skupinu mezi zadavateli veřejných zakázek. Poskytovatelé zdravotních…

Stravování, kantýny a bistra

Stravovací služby obstarávané prostřednictvím veřejných zakázek, ať už se jedná o jídelny, kantýny či bistra v budovách zadavatele, případně…

Oděvy a obuv

Textilní výrobky často procestují tisíce kilometrů, než projdou všemi fázemi výroby od zpracování bavlny po střih a…

Kancelářský papír a kancelářské potřeby

S potřebou nakupovat papír se setkává v pravidelných intervalech většina zadavatelů. Veřejné zakázky jsou přitom strategickým nástrojem…

Údržba zeleně a technické služby

Zakládání, údržba veřejné zeleně a záležitosti související se zahradnickými či technickými potřebami a službami jsou oblastí zadávání…

Lesnictví

Většinu lesů v ČR vlastní stát (dále také soukromí…

Propagační předměty

Propagační předměty jsou velmi různorodou skupinou výrobků a s potřebou jejich nákupu pro různé účely se setkává mnoho zadavatelů….

Nábytek a vybavení interiérů

Nábytek a interiérové vybavení je spotřební zboží s delší dobou životnosti a s potřebou jeho nákupu se setkává většina…

Nakládání s odpady

Zjednodušeně můžeme komunální odpady rozdělit na směsný komunální odpad a tříděný odpad. Směsný komunální odpad (SKO) nelze dále vytřídit…

Elektrická energie z obnovitelných zdrojů na komoditní burze

Zadavatel může podle § 64 písm. c) ZZVZ použít pro dodávky kupované na komoditních burzách (ve smyslu zákona č….

Informační a komunikační technika (ICT)

Pro řadu zadavatelů je nákup informační a komunikační techniky (ICT) z hlediska uplatnění zásady sociálně a environmentálně odpovědného zadávání veřejných…

Snižování energetické náročnosti budov

Standardně zadavatelé vnímají snížení energetické náročnosti budov přes zateplení obálky, výměnu otvorových konstrukcí a instalaci efektivnějších technologií. Při přípravě…

Ke stažení: Tabulka s předměty plnění a využitelnými textacemi do zadávací dokumentace