Články v médiích 2022

Příklady dobré praxe při snižování energetické náročnosti budov (Veřejné zakázky v praxi, leden/2022)

První rok s novými zásadami odpovědného zadávání a inovací (Veřejné zakázky, 1/2022)

Marc Steiner: Veřejné nakupování – nástroj k dosažení cílů udržitelného rozvoje (Veřejné zakázky v praxi, březen 2022)

Marian Jurečka: Je jediný způsob, jak k veřejným investicím přistupovat (Veřejné zakázky v praxi, květen 2022)

Vyhrazené zakázky: Splňuje přísnější národní úprava požadavky směrnice? (Veřejné zakázky v praxi, červenec 2022)

2 říjnové dny 2 inspirativní akce roku 2022 (Odpadové fórum, červenec 2022)

Leoš Vrzalík – rozhovor (Veřejné zakázky v praxi, září 2022)

Jičín přijal strategii odpovědného stravování I (PRO města a obce, 10/2022)

Jičín přijal strategii odpovědného stravování II (PRO města a obce, 10/2022)

Veřejná zakázka České televize (Veřejné zakázky, 3/2022)

MČ Praha 7 uplatňuje ekologicky šetrná řešení    (Veřejné zakázky, 5/2022)

Rozhovor – Leona Gergelová Šteigrová (Veřejné zakázky v praxi, listopad 2022)

Projekt nemocniční strava (Veřejné zakázky v praxi, listopad 2022)

Nákup energií v turbulentním prostředí  (Veřejné zakázky, 6/2022)

Titulní rozhovor – tým OVZ (Veřejné zakázky, 6/2022)