Články v médiích 2022

Příklady dobré praxe při snižování energetické náročnosti budov (Veřejné zakázky v praxi, leden/2022)

První rok s novými zásadami odpovědného zadávání a inovací (Veřejné zakázky, 1/2022)

Marc Steiner: Veřejné nakupování – nástroj k dosažení cílů udržitelného rozvoje (Veřejné zakázky v praxi, březen 2022)

Marian Jurečka: Je jediný způsob, jak k veřejným investicím přistupovat (Veřejné zakázky v praxi, květen 2022)

Vyhrazené zakázky: Splňuje přísnější národní úprava požadavky směrnice? (Veřejné zakázky v praxi, červenec 2022)

2 říjnové dny 2 inspirativní akce roku 2022 (Odpadové fórum, červenec 2022)