CZ EN

Poskytování energetických služeb metodou EPC ve vybraných budovách MČ Praha 7

  • Zadavatel: Městská část Praha 7
  • Název VZ: Poskytování energetických služeb metodou EPC ve vybraných budovách MČ Praha 7
  • Širší společenské zájmy: Účelem veřejné zakázky je snížení energetické náročnosti na vybraných budovách.
  • Hodnocení: Nabídková cena, výše zaručených úspor, výše investičních nákladů, podíl úspor prokázaných na základě měření spotřeby celého objektu k celkovému objemu úspor.
  • Druh zadávacího řízení: Nadlimitní režim jednací řízení s uveřejněním.

MČ Praha 7 koncem roku 2020 vyhlásila veřejnou zakázku formou
jednacího řízení s uveřejněním s předmětem: poskytování energetických
služeb se zaručeným výsledkem metodou EPC ve vybraných budovách MČ
Praha 7. Jde o komplexní službu návrhu, přípravu, realizaci, financování
a vyhodnocování energeticky úsporných investičních opatření,
přičemž vybraný poskytovatel energetických služeb přebírá smluvní záruku
za dosažení úspor. Investiční náklady hradí dodavatel, úsporná opatření
jsou splácena z dosažených úspor.

Případová studie