CZ EN

Jak nakupují kancelářské potřeby s ekologickými požadavky na Praze 7

  • Zadavatel: Městská část Praha 7
  • Název VZ: MC Praha 7 - Dodávka kancelářských potřeb
  • Širší společenské zájmy: Uplatněny ekologicky šetrná řešení
  • Hodnocení: Ekonomická výhodnost nabídky - nejnižší nabídková cena bez DPH
  • Druh zadávacího řízení: Zjednodušený podlimitní režim na dodávky
  • Právní předpis: Zákon č. 134/2016 Sb. o zadávaní veřejných zakázek - v platném znění

SOVZ_CASE_STUDIES_PRAHA7_kancelarske potreby_final