CZ EN

MPSV podepsalo memoranda o spolupráci s MČ Praha 7 a městem Jičín

Memorandum o spolupráci při implementaci odpovědného veřejného zadávání podepsalo Ministerstvo práce a sociálních věcí v rámci projektu „Podpora implementace a rozvoje sociálně odpovědného veřejného zadávání“ nově s městskou částí Praha 7 a městem Jičín.

Městská část Praha 7 se hlásí ke konceptu odpovědného zadávání veřejných zakázek, a to zejména s ohledem na strategický plán Prahy 7, který ve své vizi akcentuje přihlášení se k myšlenkám udržitelného rozvoje, které se propisují do jednotlivých cílů v oblasti životního prostředí, společnosti, podnikání a hospodaření s majetkem.

Mezi základní hodnoty městské části Praha 7 patří odpovědnost ve vztahu k životnímu prostředí, lidem i obecně společnosti. V tomto směru také definuje i své priority pro implementaci odpovědného veřejného zadávání (dále i „OVZ“), kde vedle principů OVZ zaměří pozornost na příležitosti v oblasti podpory udržitelného rozvoje a ekologicky šetrných řešení, vzdělávání, důstojných pracovních podmínek, etického nakupování a uplatnění osob znevýhodněných na trhu práce.

Město Jičín se hlásí ke konceptu odpovědného zadávání veřejných zakázek, a to zejména s ohledem na strategickou vizi města, jak je uvedena ve Strategickém plánu města Jičína (z roku 2019). Město Jičín ve své vizi akcentuje:

Pro město Jičín je v rámci spolupráce důležité vyhledávání vhodných příležitostí pro zefektivnění vynakládání veřejných prostředků a uplatnění sociálních a environmentálních aspektů ve svých nákupech. V tomto směru vnímá Jičín svůj potenciál pro šíření konceptu odpovědného zadávání veřejných zakázek v ČR a vítá možnost spolupráce na výše uvedeném projektu.