Newsletter

Náš newsletter přináší informace z oblasti odpovědného zadávání veřejných zakázek. Odpovědného ve smyslu sociálním či v širším smyslu společenském. Jde o strategičtější přístup k zadávání veřejných zakázek, kdy zadavatel uvažuje v širším kontextu a uvědomuje si i dopad svého nákupu z veřejných zdrojů na společnost, životní prostředí a místní ekonomiku.

Obsahem newsletteru jsou informace o dílčích tématech spojených s odpovědným veřejným zadáváním (OVZ), avíza na připravované akce (konference, semináře) či reportáže z proběhlých akcí, dále tu najdete rozhovory s odborníky i příklady zahraniční i domácí praxe.

Věříme, že vás newsletter zaujme a bude pro vás přínosem. Vaše náměty, připomínky, dotazy k příspěvkům či k tématu OVZ, prosím posílejte na sovz@mpsv.cz nebo prostřednictvím kontaktního formuláře.

Newsletter 2023

Newsletter 2022

Newsletter 2021

Newsletter 2020

Newsletter 2019

Newsletter 2018

Newsletter 2017

Newsletter 2016

K odběru newsletteru se můžete přihlásit vyplněním tohoto formuláře:

Newsletter odběr
Zaškrtněte pole, pokud chcete dostávat newsletter
Sending

** Souhlas se zpracováním osobních údajů