CZ EN

Zajištení úklidových služeb v objektech Úřadu vlády ČR (2020)

  • Zadavatel: Úřad vlády České republiky
  • Název VZ: Zajištění úklidových služeb v objektech Úřadu vlády ČR (2020)
  • Širší společenské zájmy: Kvalita poskytovaných služeb, ekologicky šetrná řešení a zabezpečení důstojných pracovních podmínek zaměstnanců poskytovatele služeb.
  • Hodnocení: 70 %, nabídková cena, 20 % zkušenosti člena realizačního tymu (zkušenosti manažera zakázky), 10 % vlastnosti a schopnosti člena realizačního týmu (vlastnosti a schopnosti manažera zakázky)
  • Právní předpis: Zákon č. 134/2016 Sb. o zadávaní veřejných zakázek - v platném znění

Úřad vlády České republiky patří mezi zakládající členy Platformy odpovědného veřejného zadávaní, kteří uplatňují ve své zakázkové praxi strategický (odpovědný) přístup k zadávaní veřejných zakázek a tento strategický přístup dále rozvíjejí, jak vyplývá i ze šíře uplatněných aspektů při této veřejné zakázce.

V polovině roku 2020 Úřad vlády soutěžil dodavatele na zajištění úklidových služeb ve svých objektech.  Předmět zakázky zahrnuje kompletní úklidové služby, zejména pravidelný úklid a další úklid nad rámec pravidelného úklidu včetně poskytovaní nástrojů, dopravy materiálu, čisticích strojů. Zadavatel zadal veřejnou zakázku v souladu se zásadami společensky odpovědného veřejného zadávání. Kromě důrazu na čistě ekonomické parametry byly zohledněny i širší společenské zájmy zejména v oblasti zaměstnanosti, sociálních a pracovních práv i ekologicky šetrnějších řešení.

Případová studie