CZ EN

Jak Univerzita Karlova dosáhla lepší kvality úklidových služeb (2021)

  • Zadavatel: Univerzita Karlova
  • Název VZ: RUK – SBZ – Zajištění úklidových služeb 2021 - 2025
  • Širší společenské zájmy: ekologicky šetrná řešení, důstojné pracovní podmínky
  • Hodnocení: nabídková cena 30%, zaručená hrubá mzda úklidového pracovníka 40%, Spokojenost objednatelů s členy realizačního týmu 20%, koncepce inovace v ekologickém přístupu k úklidu 10%
  • Předpokládaná hodnota VZ: 20 000 000 Kč bez DPH
  • Druh zadávacího řízení: Otevřené řízení
  • Právní předpis: Zákon č. 134/2016 Sb. o zadávaní veřejných zakázek - v platném znění

Nespokojenost s dosavadními úklidovými službami a hledání způsobů, jak získat kvalitní plnění splňující základní účel předmětu plnění, tj. „mít uklizeno“, při současném zachování důstojných pracovních podmínek úklidového personálu a  úsilí o ekologické způsoby úklidu vedlo Univerzitu Karlovu k přehodnocení a nastavení požadavků pro jejich zakázku na úklidové služby  v roce 2021. Výsledek veřejné zakázky naznačuje, že hodnotící kritéria se povedlo vhodně uchopit i vyvážit mezi sebou.

Zakázka byla představena i na Tržišti dobré praxe mezinárodní Konference o odpovědném veřejném zadávaní v říjnu 2022.

Případová studie

Vzorové dotazníky spokojenosti objednatelů

Zadávací dokumentace