CZ EN

Strategický přístup Vysoké školy chemicko-technologické v Praze k odpovědnému zadávání (VŠCHT)

  • Zadavatel: Vysoká škola chemicko-technologická
  • Název VZ: Dodávky, služby i stavební práce pro vysokou školu univerzitního typu.
  • Širší společenské zájmy: VŠCHT Praha začala intenzivně věnovat tématu férových podmínek v dodavatelském řetězci u veřejných zakázek na stavební práce. V rámci svého společensky odpovědného přístupu podporuje environmentálně šetrná řešení. Připravuje Strategii udržitelného nakupování.
  • Předpokládaná hodnota VZ: Přibližně 500 mil. Kč ročně

Přečtěte si o strategickém přístupu Vysoké školy chemicko-technologické k odpovědnému zadávání v případové studii.

Přelomovým okamžikem byl pro VŠCHT Praha prosinec 2017, kdy uzavřela Memorandum o spolupráci s Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR. V následujícím období se VŠCHT Praha začala intenzivně věnovat tématu férových podmínek v dodavatelském řetězci u veřejných zakázek na stavební práce. V případě konkrétní veřejné zakázky, jejímž předmětem byla rekonstrukce historické fasády jedné z budov B VŠCHT Praha,  rozšířila zadávací podmínky veřejné zakázky o Memorandum o férových podmínkách v dodavatelském řetězci.

Dalším tématem, kterému se VŠCHT Praha věnuje v rámci svého společensky odpovědného přístupu, je podpora environmentálně šetrných řešení. Ta jsou zohledňována také ve Strategii udržitelného nakupování, která prochází schvalovacím procesem.