CZ EN

Systémy environmentálního řízení jako požadavek pro úklidové služby na MŽP ČR (2020)

  • Zadavatel: Česká republika - Ministerstvo životního prostředí
  • Název VZ: Úklidové služby
  • Širší společenské zájmy: zařazení dodavatele do systému environmentálního řízení, legální zaměstnávaní, férové pracovní podmínky a odpovídající úroveň bezpečnosti práce
  • Hodnocení: Celková nabídková cena 70%, zkušenosti se systémem KPI, resp. s ověřením kontrolních systémů kvality 15% a profesní kvalifikace vedoucího pracovníka 15%
  • Předpokládaná hodnota VZ: 58 850 000 KĆ bez DPH
  • Druh zadávacího řízení: veřejná zakázka na služby - otevřené řízení v nadlimitním režimu
  • Právní předpis: Zákon č. 134/2016 Sb. o zadávaní veřejných zakázek - v platném znění

Ministerstvo životního prostředí vyhlásilo v roce 2020 veřejnou zakázku na Úklidové služby.  Ministerstvo životního prostředí jde příkladem v uplatňováni ekologického provozu i vlastního úřadu. Organizace se řídí programem systému environmentálního opatření a auditu (EMAS), nakupuje zelenou energii a využívá environmentálně šetrných výrobků, či produktů s ekoznačkou. V roce 2020 nakupovali úklidové služby a cílem veřejné zakázky bylo zabezpečit jejich kvalitní a ekologické provedení. Vzhledem k úmyslu zadavatele zadat veřejnou zakázku environmentálně odpovědně, požadoval zařazení vybraného dodavatele do systému environmentálního řízení EMAS, a/nebo obdobného systému environmentálního managementu a/nebo certifikace dle normy ČSN EN ISO 14001 jako komplexního požadavku dle Metodiky pro environmentálně odpovědní přístup při zadávaní veřejných zakázek a nákupech státní správy a samosprávy.

Případová studie

Zadávací dokumentace