CZ EN

Nákup elektrické energie se zárukou původu (MŽP)

  • Zadavatel: Ministerstvo životního prostředí ČR
  • Název VZ: Dodávka elektřiny v rámci sdružených služeb; dodávky elektřiny v napěťové hladině vysokého napětí
  • Širší společenské zájmy: Elektrická energie z obnovitelných zdrojů se zárukou původu.
  • Hodnocení: Aspekty odpovědného zadávání nebyly předmětem hodnocení.

Více naleznete v Případové studii.