Publikace OVZ Ostraha

Publikace OVZ Ostraha

Ostraha, jakožto předmět plnění veřejné zakázky, doslova vybízí k uplatnění aspektů odpovědného veřejného
zadávání, zejména k uplatnění sociálně odpovědných aspektů.
Sektor bezpečnostních služeb/ostrahy je ve veřejných zakázkách v současné době provázen neadekvátně
nízkými nabídkovými cenami. Jsou uzavírány smlouvy, v nichž jsou za službu sjednány odměny stěží pokrývající
náklady na bezpečnostní pracovníky a nezbytné vybavení, což má významný dopad na pracovní podmínky
a platy zaměstnanců v tomto odvětví, infrastrukturu a fungování dodavatelských společností a poddodavatelských
řetězců a v důsledku toho i na kvalitu poskytovaných služeb.