CZ EN

Zaměstnávání osob znevýhodněných na trhu práce a opatření v oblasti řízení z hlediska ochrany životního prostředí (2022)

  • Zadavatel: Univerzita Karlova a Vysoké učení technické v Brně
  • Název VZ: Univerzita Karlova: UK – KaM – Veřejná zakázka na poskytování služeb v oblasti praní a čištění prádla, Vysoké učení technické v Brně: Praní a čištění prádla a ostatních textilií pro KaM VUT
  • Širší společenské zájmy: V souladu s principy odpovědného veřejného zadávání zadavatelé hodnotili kvalitu plnění, zapojení znevýhodněných osob na trhu práce a dodržování ochrany životního prostředí.
  • Hodnocení: Zadavatelé hodnotili zapojení osob znevýhodněných na trhu práce, zajištění kvality praní a hygienicko-epidemiologické kontroly pro prádlo potravinářských a hotelových provozů a zajištění dodržování ochrany životního prostředí. Zadavatel: UNIVERZITA KARLOVA a VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ Název VZ: Univerzita Karlova: UK – KaM – Veřejná zakázka na poskytování služeb v oblasti praní a čištění prádla Vysoké učení technické v Brně: Praní a čištění prádla a ostatních textilií pro KaM VUT

Případová studie

Zadávací dokumentace, Univerzita Karlova

Zadávací dokumentace, Vysoké učení technické v Brně