CZ EN

Zajištění dodávky kancelářského papíru pro resort MPSV (MPSV)

  • Zadavatel: Česká republika – Ministerstvo práce a sociálních věcí
  • Název VZ: Zajištění dodávky kancelářského papíru pro resort MPSV
  • Širší společenské zájmy: Požadavek na ekologicky šetrné plnění
  • Hodnocení: Aspekty odpovědného zadávání nebyly předmětem hodnocení. Hodnoceno formou elektronické aukce
  • Předpokládaná hodnota VZ: 98 000 000 Kč bez DPH (48 měsíců, rámcová smlouva)
  • Právní předpis: Dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (ZVZ)

Přílohy:

Případová studie k veřejné zakázce „Zajištění dodávky kancelářského papíru pro resort MPSV“ z pohledu dodavatele

Ekologické požadavky v rámci veřejné zakázky „Zajištění dodávky kancelářského papíru pro resort MPSV“