CZ EN

Dodávka kancelářského papíru pro resort MPSV 2021 – 2023

  • Zadavatel: Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR
  • Název VZ: Dodávka kancelářského papíru pro resort MPSV 2021 - 2023
  • Širší společenské zájmy: Ekologicky šetrné řešení – nákup kancelářského papíru s ekoznačkou EU (Ecolabel)
  • Hodnocení: Aspekty odpovědného zadávaní nebyly předmětem hodnocení
  • Předpokládaná hodnota VZ: 44.000.000 Kč bez DPH po dobu trvání rámcové dohody
  • Druh zadávacího řízení: Veřejná zakázka na dodávky – otevřené řízení v nadlimitním režimu

Případová studie k zakázce Dodávka kancelářského papíru pro resort MPSV 2021 – 2023