CZ EN

Rekonstrukce pavilonů v areálu Thomayerovy nemocnice

  • Zadavatel: Thomayerova nemocnice
  • Název VZ: Rekonstrukce pavilonů v areálu Thomayerovy nemocnice
  • Širší společenské zájmy: Účelem VZ jsou projektové, stavební práce a technologické práce jejichž účelem je snížení energetické náročnosti objektů Thomayerovy nemocnice, vedoucí k finanční úspoře nákladů na provoz těchto objektů. Zakázka bude realizována metodou Design & Build.
  • Druh zadávacího řízení: jednací řízení s uveřejněním

Předmětem veřejné zakázky jsou projektové, stavební práce a technologické práce jejichž účelem je snížení energetické náročnosti objektů Thomayerovy nemocnice, vedoucí k finanční úspoře nákladů na provoz těchto objektů. Jedná se o nadlimitní veřejnou zakázku zadávanou formou jednacího
řízení s uveřejněním metodou Design & Build.

Případová studie