CZ EN

Recyklace odpadu, opětovné využití stavebního materiálu a požadavky na kvalitu řízení

  • Zadavatel: Ministerstvo zdravotnictví, Slovenská Republika
  • Název VZ: Nemocnice Rázsochy - bourací práce
  • Širší společenské zájmy: Hodnocení procentuální výšky recyklace a opětovného využití stavebních materiálů, technický požadavek na environmentální opatření, resp. zavedení systému environmentálního managementu, systému managementu kvality, systému managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, prokázání strojového a technického vybavení pro bourací práce a drcení stavební suti, plán dopravy s ohledem na snížení zátěže na okolí
  • Hodnocení: Procentuální výška recyklace a opětovné využití stavebních materiálů, nejnižší cena
  • Předpokládaná hodnota VZ: 17 503 746,07 EUR bez DPH
  • Právní předpis: Dle zákona č. 343/2015 Z. z., o verejnom obstarávaní

Případová studie

Zadávací dokumentace