CZ EN

Projekt: Nemocniční strava – zlepšení stravy v nemocnicích (Globopol)

  • Název VZ: Projekt: Nemocniční strava – zlepšení stravy v nemocnicích (Globopol)
  • Širší společenské zájmy: Ekologicky šetrná řešení

Projekt „Nemocniční strava – zlepšení stravy v nemocnicích“ byl zahájen v roce 2018 pod záštitou tehdejšího ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha. Garantem projektu je Sekce nutričních terapeutů České asociace sester a vedoucím projektu je ředitel FN Olomouc prof. Roman Havlík. Cílem tohoto projektu je z hlediska stravování v nemocnicích nejprve zmapovat aktuální situaci a možnosti v rámci ČR i v zahraničí, najít prostory ke

zlepšení stravování hospitalizovaných pacientů a zejména navrhnout praktické postupy k zavedení změn. V rámci realizační fáze – praktického testování pak umožnit rozšířenou volbu jídel, podpořit edukaci ke zdravé výživě a uspokojit poptávku po zdravém jídle. Výstupem projektu spuštěného ve Fakultní nemocnici Olomouc je Metodické doporučení MZ ČR pro zajištění stravy a nutriční péče. Postupně se k projektu přidala další zdravotnická zařízení – Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně, Léčebna dlouhodobě nemocných v Rybitví a Fakultní nemocnice Ostrava. V roce 2022 se nově zapojila Nemocnice Havířov a Odborný léčebný ústav Metylovice pro děti do 18 let.

případová studie