CZ EN

Odpadové hospodářství (MUNI)

  • Zadavatel: Masarykova univerzita
  • Název VZ: Služby odpadového hospodářství MUNI 2021-2023
  • Předpokládaná hodnota VZ: 10 400 000 Kč bez DPH
  • Druh zadávacího řízení: otevřené řízení

V rámci účelu veřejné zakázky se Masarykova univerzita přihlásila k principům odpovědného zadávání a cirkularity. Jasně deklarovali, že smyslem a účelem smlouvy je také prevence a omezování vzniku odpadů u objednatele a preference materiálového využití odpadů.

Případová studie

Zadávací dokumentace