CZ EN

Odpadové hospodářství MUNI

  • Zadavatel: Masarykova univerzita
  • Název VZ: Služby odpadového hospodářství MUNI 2021-2023
  • Předpokládaná hodnota VZ: 10 400 000 Kč bez DPH
  • Druh zadávacího řízení: otevřené řízení

Případová studie

Zadávací dokumentace