CZ EN

Kvalita ovzduší a odpadních vod při nákupu úklidových služeb (Francie, aglomerace DINAN)

  • Zadavatel: Aglomerace DINAN, Francie
  • Název VZ: Udržitelné úklidové služby a souvisejíce služby
  • Širší společenské zájmy: environmentálni, sociální a ekonomické aspekty
  • Hodnocení: Zakázka rozdělena na 3 časti a pro každou část byly hodnoceny tyto kritéria: 60% cena, 25% zpracovaní Metodiky realizace a materiálů navržených pro realizaci a kvalitu výrobků, 15% sociální aspekty

Kvalita vnitřního ovzduší je jednou z oblastí zájmu  Regionálního plánu na podporu klimatu, energie a ovzduší (TCAEP) Aglomerace Dinan, přičemž inciátorem se stalo klimaticko-energetické oddělení  ve spolupráci s dalšími útvary. V souladu s cíli TCAEP byla vyhlášena  v červnu 2020 veřejná zakázka na úklidové práce a související služby s nízkým dopadem na životní prostředí, která zahrnovala rovněž aspekty sociální odpovědnosti. Za prioritu byla označena kvalita vnitřního ovzduší, jenž měla být zajištěná snížením znečištění odpadních vod.

Neméně důležitými poznatky této zakázky je, že cena není jediným kritériem, které zaručuje úspory. Úspory lze dosáhnout i požadavky ke snížení dopadů služeb na životní prostředí a posílením sociálního začleňování nebo  i nákupem produktů s ekoznačkou. Také nižší spotřebou vody je možné zajistit kvalitní úklidové služby.

Zahraniční příklad dobré praxe je uveden na stránkách EK k zelenému zadávaní. Případovou studii v českém jazyce nalezne zde.