CZ EN

Komplexní servis prádla pro Fakultní nemocnici u sv. Anny v Brně

  • Zadavatel: Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně
  • Název VZ: Komplexní servis prádla
  • Širší společenské zájmy: etické nakupování, ekologicky šetrné řešení, dodržování důstojných pracovních podmínek, zapojení osob znevýhodněných na trhu práce do plnění předmětu zakázky
  • Hodnocení: Aspekty odpovědného zadávání nebyly předmětem hodnocení; pro hodnocení byla použita kritéria kvality dle metodiky MMR
  • Předpokládaná hodnota VZ: cca 130 milionů Kč bez DPH za 5 let plnění

případová studie

zadávací dokumentace