CZ EN

KASÁRNA JIČÍN výstavba dopravní a technické infrastruktury a veřejných prostranství

  • Zadavatel: město Jičín
  • Název VZ: Kasárna Jičín, výstavba dopravní a technické infrastruktury a veřejných prostranství
  • Širší společenské zájmy: komunikace s dodavateli, minimalizace dopadů na životní prostředí, přijetí a dodržování etického kodexu dodavatelem, zřízení bankovního účtu k nahlížení z důvodu zajištění transparentnosti a bezpečí pro poddodavatele, exkurze pro děti ZŠ s cílem podpořit jejich zájem o technické vzdělávání
  • Hodnocení: Aspekty odpovědného zadávání nebyly předmětem hodnocení
  • Předpokládaná hodnota VZ: 197.000.000,00 Kč bez DPH vč. vyhrazené změny závazku ve výši 17.000.000,- Kč bez DPH
  • Právní předpis: dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (ZZVZ) (otevřené nadlimitní řízení na stavební práce)

Případová studie

Zadávací dokumentace