CZ EN

Hodnocení nákladů životního cyklu při nastavení svozu směsného komunálního odpadu (Žďár nad Sázavou)

  • Zadavatel: Žďár nad Sázavou
  • Název VZ: Skládkování a energetické využití SKO pro město Žďár nad Sázavou
  • Širší společenské zájmy: Druhá část veřejné zakázky se týkala energetického využití směsného komunálního odpadu
  • Hodnocení: Aspekty odpovědného zadávání: hodnocení nákladů životního cyklu
  • Druh zadávacího řízení: otevřené nadlimitní

V roce 2021 město vyhlásilo veřejnou zakázku na Skládkování a energetické využití SKO pro město Žďár nad Sázavou s cílem část směsného komunálního odpadu přesměrovat ze skládky k energetickému využití. Na začátku proběhly kalkulace týkající se produkce odpadů celkově a ceny vývozu odpadů na skládku a na druhé straně ceny za svoz směsného komunálního odpadu do Zařízení pro energetické využití odpadů (ZEVO). Na základě těchto výpočtů město mělo přehled, kolik zaplatí za skládkování a kolik za odvoz do ZEVO k energetickému využití odpadů. Následoval zkušební svoz do ZEVO Brno, aby město poznalo reálné náklady a z těchto dat namodelovalo dopravní a manipulační náklady.

Případová studie