CZ EN

Dodávka výpočetní techniky – notebooky 2022 – 2023

  • Zadavatel: Česká televize
  • Název VZ: Dodávka výpočetní techniky – notebooky 2022 - 2023
  • Předpokládaná hodnota VZ: 13 000 000 Kč

 Aktuálně má Česká televize vyhlášenou zakázku na dodávku notebooků a připravuje zakázku na dodávku rackových serverů, obě zakázky budou využívat vzorové zadávací podmínky, které byly vypracovány v rámci pracovní skupiny Platformy pro udržitelné ICT, a to i s pomocí TCO certified či PTK s dodavateli. Sociální odpovědné zadávání (např.  důstojné pracovní podmínky při výrobě, etické nakupování) je zohledněno prostřednictvím požadavku na TCO certifikaci dodávek.

Ing. Martin Rajman, vedoucí centrálního nákupu ČT

Pro nákup udržitelné výpočetní techniky poskytla Česká televize následující dokumenty: