Přehled jednání Platformy OVZ

(36) 16. 6. 2023

 • Veřejné zakázky na úklid a ostrahu
 • Aktuality
 • Diskuze

(35) 2. 6. 2023

 • Veřejné zadávání ve stavebnictví
 • Aktuality k novele zákona o veřejném zadávání
 • Diskuze

(34) 19. 5. 2023

 • Veřejná zakázka na zajištění služeb praní prádla pro koleje a menzy (UK a VUT)
 • Aktuality
 • Diskuze

(33) 28. 4. 2023

 • Udržitelnost při nákupech potravin ve stravovacích zařízeních.
 • Zkušenosti z praxe.
 • Aktuality
 • Diskuze

(32) 14. 4. 2023

 • Akční plán udržitelného nakupování
 • Ověření minimálních standardů udržitelnosti ve vztahu k nákupu kancelářského papíru a zajištění ostrahy s trhem.
 • Zkušenosti z pilotního ověření při přípravě minimálních standardů udržitelnosti u dalších předmětů plnění.
 • Aktuality
 • Diskuze

(31) 17. 3. 2023

 • Představení člena Platformy OVZ
 • Jan Pospíchal – odpovědné zadávání u Správy železnic
 • Příklad z praxe – úklid
 • Aktuality
 • Diskuze

(30) 2. 2. 2023

 • Představení člena Platformy OVZ
 • Možnosti a úskalí požadavku zadavatele na předložení štítků v zadávací dokumentaci
 • Aktuality
 • Diskuze

(29) 20. 1. 2023

 • Představení člena Platformy OVZ
 • Kateřina Rabiňáková z Institutu plánování a rozvoje hlavního města Prahy: Projekt Rohanský ostrov – zadání projektové dokumentace parku s protipovodňovou funkcí a studie/koncepce širšího území v centru Prahy
 • Aktuality
 • Diskuze

(28) 16. 12. 2022

 • Zvýšení efektivity a strategického přístupu k veřejnému zadávání:
  Strategie veřejného nakupování/investování České republiky
  Akční plán udržitelného nakupování
 • Shrnutí z kulatého stolu: Potenciál centrálních nákupů v kontextu příležitostí OVZ/SVZ

(27) 28. 11. 2022

 • Aktuální rozhodovací praxi ÚOHS představí JUDr. Mojmír Florián
 • Co se chystá
 • Aktuality
 • Diskuze

(26) 13. 6. 2022

 • Implementace OVZ – město Příbram (Radka Škubalová)
 • Výhled do budoucna …
 • Aktuality
 • Diskuze

(25) 23. 5. 2022

 • Udržitelný rozvoj. Daleká cesta má, marné volání? Nebo blízká setkání třetího druhu? (Jarmila Cikánková, CENIA)
 • Potraviny – sezónní produkce – textace (Monika Dobrovodská, MPSV)
 • Aktuality
 • Diskuze

(24) 29. 4. 2022

 • Ekoznačky EŠV a EU (Klára Krasnická, CENIA)
 • Aktuální témata k diskuzi: dodatek ke smlouvě na stavební práce – navýšení cen
 • Aktuality
 • Diskuze

(23) 8. 4. 2022

 • Statutární město Brno – přístup města k OVZ (Jakub Sobocik, Magistrát města Brno)
 • Aktuální témata: dopady navyšování cen na plnění veřejných zakázek – diskuse
 • Aktuality
 • Diskuze

(22) 18. 3. 2022

 • Novinky v OVZ v Jičíně včetně veřejné zakázky  „Lokalita Kasárna – vybudování infrastruktury“ – (Lenka Hollerová, Jičín)
 • Předběžné tržní konzultace – VZ Dodávky potravinové a materiální pomoci (MPSV)
 • Aktuality
 • Diskuze

(21) 4. 3. 2022

 • Diskuse  – Stanovení minimální hranice pro nabídkovou cenu
 • VZ ICT  – Dodávka rackových serverů 2022-2023 (Martin Rajman, Česká televize)
 • Aktuality
 • Diskuze

(20) 11. 2. 2022

 • Meet the Buyer – Plán veřejných zakázek Plzeňského kraje pro rok 2022 (Jana Dubcová, Centrální nákup Plzeňského kraje)
 • Veřejná zakázka na propagační předměty (textil) – (Veronika Pijáčková, VUT)
 • Nová témata v rámci OVZ – rovné odměňování (Adam Gromnica, MPSV)
 • Aktuality a diskuse

(19) 28. 1. 2022

 • Prezentace k VZ na zajištění konference (Masarykova univerzita) – udržitelnost i otázka „ne/sčítání“
 • Prezentace k VZ o odpadech (Žďár nad Sázavou)
 • Diskuze

(18) 14. 1. 2022

 • Pracovní skupiny – shrnutí z roku 2021, výhled témat a aktivit pro rok 2022
 • Shrnutí k VZ na odpady
 • Výhled OVZ na rok 2022
 • Aktuality
 • Diskuze

(17) 16. 12. 2021

 • TAČR – Veřejné zakázky na Inovace
 • Dvouobálková metoda – diskuse
 • Vyhodnocení roku s novelou

(16) 26.11.2021

 • Cirkulární ekonomika ve stavebnictví:
  • Stavební a demoliční odpady
  • Legislativa
  • Příklad Jihomoravský kraj
  • Příklad Státní pozemkový úřad
  • Příklad Královehradecký kraj
 • Aktuality

(15) 22.10.2021

 • Komoditní pracovní skupiny: rozdělení a návrh fungování
 • ICT –pokrok v zakázce na nákup notebooků (M. Rajman, Česká televize) + diskuse
 • Aktuality
 • Inovace v ZVZ (Metodika TA ČR)
 • video příklady, nové případové studie, osvědčení specialista OVZ
 • Termíny dalších setkání

(14) 18.6.2021

 • Sdílení zkušeností se zadáváním veřejných zakázek na odpadové hospodářství
  • Martin Hadaš, Masarykova Univerzita a Martin Vyklický, VUT v Brně
 • Přehled právních úprav OVZ v Evropě
  • Adam Gromnica, MPSV

(13) 28.5.2021

 • Sdílení zkušeností se zadáváním veřejných zakázek na služby ostrahy
  • VZ na ostrahu a metoda BVA – Martin Vyklický, VUT v Brně
  • Poslední zkušenost VZ na ostrahu na MPSV – Markéta Matysíková, MPSV
 • Diskuse, sdílení praxe členů, pozvánky

(12) 14.5.2021

 • Masarykova Univerzita
  • Martin Hadaš – aktuálně z konference Veřejných zakázek – hodnocení kvality
  • Naďa Voráčová – BVA na MUNI
 • Úřad vlády
  • Květoslava Hlistová – Zajištění úklidových služeb v objektech Úřadu vlády ČR
 • Diskuse, sdílení praxe členů, pozvánky

(11) 30.4.2021

 • Dotazník – OVZ mezi zásadami – shrnutí výsledků
  • Eva Chvalkovská, expertka pro OVZ, MPSV
 • Odpovědné veřejné zadávání a oblast stravování, nákupu potravin
  • Monika Dobrovodská, experta a metodička OVZ, MPSV
 • Checklist OVZ pro stavby
  • Regina Hulmanová, expertka pro OVZ, MPSV
 • Sdílení aktuální praxe členů, diskuse

(10) 9.4.2021

 • OVZ mezi zásadami aktuální vývoj
 • Sdílení aktuální praxe členů
  • Simona Galousková, ŘSD
  • Lenka Hollerová, Jičín
  • Martin Najman, Dopravní podnik hl.m .
  • Jakub Váňa, KÚ Jihomoravského kraje
 • Diskuse, závěr

(9) 26.3.2021

 • OVZ mezi zásadami – aktuální vývoj
 • Sdílení aktuální praxe členů
  • Martina Šťastná, vedoucí oddělení veřejných zakázek, Liberecký kraj
  • Lukáš Kaluža, oddělení veřejných zakázek, MŠMT
 • Diskuse
 • Etický kodex – dotazník
 • Pozvánky na akce

(8) 26.2.2021

 • Měření OVZ
  • Eva Chvalkovská, MPSV
 • Diskuse, sdílení praxe
  • Jakub Váňa, Jihomoravský kraj
  • Lenka Hollerová, město Jičín
 • Semináře Institutu OVZ

(7) 19.2.2021

 • Novinky z projektu
 • Etický kodex – Libor Novák, SŽ/MPSV
 • Diskuse
 • Semináře Institutu OVZ

(6) 8.1.2021

 • Materiály pro zavedení OVZ do praxe po přijetí novely
 • Diskuse – novela ZZVZ – povinnost zadávat odpovědně od 1.1.2021

(5) 4.12.2020

 • Praktické zkušenosti zadavatelů – aktuální situace v odpovědném/udržitelném zadávání
  • Martina Šťastná, vedoucí oddělení VZ, Krajský úřad Libereckého kraje
  • Lenka Dudová, vedoucí oddělení VZ, Úřad Vlády
 • Diskuse – shrnutí aktuálních výstupů projektu OVZ, tipy pro zakázkovou praxi, novela ZZVZ

(4) 6.11.2020

 • Praktické zkušenosti zadavatelů
  • Jakub Váňa, Krajský úřad Jihomoravského kraje
  • Martin Najman, Dopravní podnik hl.m. Prahy
  • Jana Vokřálová, Státní pozemkový úřad
 • Měření a vykazování odpovědného veřejného zadávání
 • Diskuse

(3) 16.10.2020

 • Praktické zkušenosti zadavatelů
  • Miroslav Beržinský, Povodí Ohře
  • Martin Rajman, Česká televize
  • Libor Novák, Správa železnic
 • Etický kodex zadavatele ve vztahu ke svým dodavatelům – Libor Novák
 • Diskuse

(2) 2.10.2020

 • Lokální dopady veřejných zakázek
 • Praktické zkušenosti zadavatelů
  • Martin Hadaš, Masarykova univerzita
  • Lenka Hollerová, Město Jičín
  • Zdeněk Cvejn, Univerzita Karlova
 • Diskuse, novela ZZVZ

(1) 18.9.2020

První setkání Platformy OVZ