CZ EN

Výstavba nového sídla s nejnižšími náklady životního cyklu (NKÚ)

  • Zadavatel: Nejvyšší kontrolní úřad
  • Název VZ: Výstavba nového sídla s nejnižšími náklady životního cyklu (NKÚ)
  • Širší společenské zájmy: Požadavek zadavatele na stavbu administrativní budovy s nejnižšími náklady životního cyklu odpovídajícími běžným moderním administrativním budovám, s použitím inovativních metod, s komplexním hodnocením kvality vlastností budovy a její certifikace národním certifikačním schématem pro udržitelnou výstavbu.
  • Hodnocení: Aspekty odpovědného zadávání: náklady na provoz budovy a obnovu technických zařízení budovy podle stanovené metodiky za dobu 30 let, kvalifikace a zkušenost členů realizačního týmu
  • Předpokládaná hodnota VZ: 777 858 000Kč bez DPH
  • Právní předpis: Dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (ZZVZ)

Nejvyšší kontrolní úřad požadoval výstavbu svého nového sídla formou Design-Build na základě požadavků na výkon nebo funkci podle § 92 odst. 2 zákona o zadávání veřejných zakázek a v souladu se Smluvními podmínkami pro dodávku technologických zařízení a projektování a výstavbu elektro – a strojně – technologického díla a pozemních a inženýrských staveb projektovaných zhotovitelem (The Yellow Book of FIDIC: „Conditions of Contracts for Plant and Design-Build“ – First edition 1999) s využitím metodiky BIM.

Zadavatel hodnotil nabídkovou cenu (váha kritéria 60 %), náklady na provoz budovy a obnovu technických zařízení budovy podle stanovené metodiky za dobu 30 let (váha kritéria 25 %) a kvalifikace a zkušenost členů realizačního týmu (váha kritéria 15 %).

Budova je navržena v souladu s principy udržitelné výstavby. Jde o multifunkční budovu se dvěma propojenými věžemi se zelenou střechou, zelenými terasami s částečným využitím intenzivní zeleně se zálivkou akumulovanými dešťovými vodami, s kvalitním vnitřním prostředím a s veřejně dostupnou zelení v areálu. Parkování bude z velké části řešeno podzemní garáži v části o dvou podlažích.

Nejvyšší kontrolní úřad získal za tuto zakázku v evropské soutěži Procura+ 2021 druhé místo v kategorii Inovativní zakázka roku. 

Případová studie

Zadávací dokumentace