Aktuality

Nějaká novinka s obsahem

Zde je ukázka novinky s doprovodným obsahem, který umí i základní formátování a odkazování na další zdroje. Novinka níže je bez doprovodného obsahu, informace je reprezentovaná pouze nadpisem.

Platforma odpovědného veřejného zadávání (beta)

Platforma odpovědného veřejného zadávání vznikla na počátku krize, která souvisí s pandemií onemocnění COVID-19. Omezené rozpočtové možnosti veřejného sektoru a cíl opětovného nastartování ekonomiky a podpory lidí v obtížných socioekonomických podmínkách vede veřejné zadavatele k ještě většímu důrazu na získání nejvyšší hodnoty za vynaložené veřejné prostředky. Každá koruna z veřejných rozpočtů by měla přinést maximální hodnotu pro společnost, ekonomiku i životní prostředí.

Tento strategický přístup zadavatelů k veřejným zakázkám se v posledních letech rozvíjel jak v Česku, tak i jinde v EU či dalších zemích. V kontextu současného dění opět přicházejí do popředí témata jako je podpora zaměstnanosti, podpora malých a středních podniků či nastavení férových podmínek v dodavatelském řetězci. Platforma odpovědného veřejného zadávání se věnuje i dalším oblastem jako je například podpora důstojných pracovních podmínek, etické nakupování, podpora vzdělávání a odborných praxí či hledání ekologicky šetrných řešení a příležitosti pro oběhové hospodářství.

Po přijetí novely ZZVZ, která zařadila odpovědné veřejné zadávání mezi zásady do §6 (od 1.1.2021), bude Platforma OVZ jedinečným zdrojem pro vzájemnou inspiraci a sdílení dobré praxe.

Platforma odpovědného veřejného zadávání je volné a neformální sdružení subjektů, které se hlásí ke strategickému přístupu ve veřejném nakupování a ve své praxi implementují odpovědné veřejné zadávání.

Vize Platformy:

Strategický přístup k veřejnému nakupování v podobě odpovědného veřejného zadávání je v České republice standardem.

Mise Platformy:

Platforma spojuje subjekty, zejména zadavatele, kteří implementují odpovědné veřejné zadávání, poskytuje odborné zázemí a usiluje o kontinuální zlepšování v odpovědném zadávání veřejných zakázek s cílem získání nejlepší hodnoty za veřejné prostředky.

Máte-li zájem o více informací, napište na tereza.smidova@mpsv.cz nebo sovz@mpsv.cz

Více o Platformě OVZ Přihláška do Platformy OVZ

Členové Platformy odpovědného veřejného zadávání

Témata jednání Platformy:

Přehled jednání Platformy včetně jednotlivých témat naleznete ZDE.
Platforma odpovědného veřejného zadávání je založena v rámci projektu „Odpovědný přístup k veřejným nákupům – Strategické zadávání veřejných zakázek“  a rovněž staví na výsledcích projektu „Podpora implementace a rozvoje sociálně odpovědného veřejného zadávání“ z let 2016-2020 (oba tyto projekty jsou realizovány Ministerstvem práce a sociálních věcí).