Aktuality

Nějaká novinka s obsahem

Zde je ukázka novinky s doprovodným obsahem, který umí i základní formátování a odkazování na další zdroje. Novinka níže je bez doprovodného obsahu, informace je reprezentovaná pouze nadpisem.

Již brzy uvítáme nové členy do platformy

Platforma odpovědného veřejného zadávání (beta)

Platforma odpovědného veřejného zadávání vznikla na počátku krize, která souvisí s pandemií onemocnění COVID-19. Omezené rozpočtové možnosti veřejného sektoru a cíl opětovného nastartování ekonomiky a podpory lidí v obtížných socioekonomických podmínkách vede veřejné zadavatele k ještě většímu důrazu na získání nejvyšší hodnoty za vynaložené veřejné prostředky. Každá koruna z veřejných rozpočtů by měla přinést maximální hodnotu pro společnost, ekonomiku i životní prostředí.

Tento strategický přístup zadavatelů k veřejným zakázkám se v posledních letech rozvíjel jak v Česku, tak i jinde v EU či dalších zemích. V kontextu současného dění opět přicházejí do popředí témata jako je podpora zaměstnanosti, podpora malých a středních podniků či nastavení férových podmínek v dodavatelském řetězci. Platforma odpovědného veřejného zadávání se věnuje i dalším oblastem jako je například podpora důstojných pracovních podmínek, etické nakupování, podpora vzdělávání a odborných praxí či hledání ekologicky šetrných řešení a příležitosti pro oběhové hospodářství.

Po přijetí novely ZZVZ, která zařadila odpovědné veřejné zadávání mezi zásady do §6 (od 1.1.2021), bude Platforma OVZ jedinečným zdrojem pro vzájemnou inspiraci a sdílení dobré praxe.

Platforma odpovědného veřejného zadávání je volné a neformální sdružení subjektů, které se hlásí ke strategickému přístupu ve veřejném nakupování a ve své praxi implementují odpovědné veřejné zadávání.

Vize Platformy:

Strategický přístup k veřejnému nakupování v podobě odpovědného veřejného zadávání je v České republice standardem.

Mise Platformy:

Platforma spojuje subjekty, zejména zadavatele, kteří implementují odpovědné veřejné zadávání, poskytuje odborné zázemí a usiluje o kontinuální zlepšování v odpovědném zadávání veřejných zakázek s cílem získání nejlepší hodnoty za veřejné prostředky.

Máte-li zájem o více informací, napište na tereza.smidova@mpsv.cz nebo sovz@mpsv.cz

Více o Platformě OVZ Přihláška do Platformy OVZ

Členové Platformy odpovědného veřejného zadávání

Témata jednání Platformy:

Přehled jednání Platformy včetně jednotlivých témat naleznete ZDE.
Platforma odpovědného veřejného zadávání je založena v rámci projektu „Odpovědný přístup k veřejným nákupům – Strategické zadávání veřejných zakázek“  a rovněž staví na výsledcích projektu „Podpora implementace a rozvoje sociálně odpovědného veřejného zadávání“ z let 2016-2020 (oba tyto projekty jsou realizovány Ministerstvem práce a sociálních věcí).