Vzdělávání – Institut OVZ

INSTITUT_OVZ_logo

Navštivte stránku Institutu institut.sovz.cz

Co Institut OVZ nabízí?                                 

  • Komplexní a systematické vzdělávání pro strategický přístup k veřejným nákupům
  • Rozvoj kompetencí v odpovědném veřejném zadávání
  • Znalosti pro získávání maximální hodnoty ve veřejných zakázkách – sociální, ekonomické i environmentální přínosy
  • Příklady z praxe, metodiky
  • Odborné minimum stvrzené osvědčením a navazující specifická témata
  • Lektory jsou odborníci zavedeného projektu na podporu odpovědného veřejného zadávání na Ministerstvu práce a sociálních věcí a externí experti
  • Prezenční semináře, e-learning, video semináře, doprovodné materiály
  • Vzdělávání je bezplatné, registrace online

E-learning

Novelou zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, kterou se s účinností od 1. ledna 2021 zavedla povinnost sociálně a environmentálně odpovědného veřejného zadávání a inovací a došlo tak k podstatným změnám při uplatňování odpovědného veřejného zadávání, náš e-learning již není aktuální.