Vzdělávání – Institut OVZ

INSTITUT_OVZ_logo

Navštivte stránku Institutu institut.sovz.cz

Co Institut OVZ nabízí?                                 

 • Komplexní a systematické vzdělávání pro strategický přístup k veřejným nákupům
 • Rozvoj kompetencí v odpovědném veřejném zadávání
 • Znalosti pro získávání maximální hodnoty ve veřejných zakázkách – sociální, ekonomické i environmentální přínosy
 • Příklady z praxe, metodiky
 • Odborné minimum stvrzené osvědčením a navazující specifická témata
 • Lektory jsou odborníci zavedeného projektu na podporu odpovědného veřejného zadávání na Ministerstvu práce a sociálních věcí a externí experti
 • Prezenční semináře, e-learning, video semináře, doprovodné materiály
 • Vzdělávání je bezplatné, registrace online

Odborné minimum odpovědného veřejného zadávání – základní sada seminářů

 • Veřejné nákupy odpovědně a strategicky – úvod do tématu odpovědného veřejného zadávání
 • Právní ukotvení odpovědného veřejného zadávání
 • Krok za krokem: implementace odpovědného veřejného zadávání v organizaci
 • Komunikace zadavatele s dodavateli – příležitost nebo důvod k obavám?
 • Férové dodavatelské vztahy – vliv zadavatelů na dodavatelský řetězec
 • Udržitelný úřad – o čem všem lze přemýšlet s ohledem na ekologické i sociální aspekty

Další specifické semináře, které budeme nabízet

 • Role odpovědného veřejného zadávání při řešení ekonomické krize – „Krizový balíček“
 • Příležitosti odpovědného veřejného zadávání ve zdravotnictví
 • Podpora aktivního přístupu místních firem a pozitivního dopadu na komunitu
 • Strategické/odpovědné veřejné zadávání v kontextu pravidel 3E
 • Etické nákupy
 • Nestandardní zadávací postupy jako příležitost
 • ISO 20400 – pokyny pro udržitelné nakupování v praxi veřejného zadavatele
 • Vykazování a měření odpovědného veřejného zadávání
 • Možnosti podpory zaměstnávání a podpora vzniku nových pracovních pozic
 • Implementace odpovědného veřejného zadávání v praxi
 • Příležitosti odpovědného veřejného zadávání ve stavebnictví
 • Zohledňování nákladů životního cyklu
 • Nákupní metody
 • A další…

E-learning

Můžete také absolvovat e-learnigový kurz pro odpovědné zadávání veřejných zakázek. Jeho smyslem je umožnit zadavatelům získat komplexní přehled, jakým způsobem lze uplatňovat principy odpovědného zadávání v jednotlivých společenských oblastech, jaké využít nástroje k implementaci těchto principů. Dodavatelé se pak mohou seznámit s tím, co se od nich očekává a připravit se na pokrok ve veřejném zadávání tak, aby nabízeli zboží a služby, které odpovídají potřebám současné společnosti. Kurz je strukturován podle témat, která lze odpovědným zadáváním podpořit. V rámci připravovaného Institutu OVZ Vám nabídneme celou řadu e-learningových kurzů i na jednotlivá specifická témata.
Do e-learningového kurzu můžete vstoupit zde.