Souhlas se zpracováním osobních údajů

Odesláním vyplněného formuláře udělujete souhlas správci (Česká republika – Ministerstvo práce a sociálních věcí, Na Poříčním právu 1/376,128 01 Praha 2, IČO: 00551023)  ke shromažďování, uchovávání a zpracovávání vašich osobních údajů v souladu se zákonem  č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, za účelem a v rozsahu nezbytném pro aktivity projektu “Podpora implementace a rozvoje sociálně odpovědného veřejného zadávání”. Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné a jste oprávněn/a svůj souhlas kdykoli písemně odvolat.