CZ EN

Zlepšení kvality ovzduší v Katalánsku prostřednictvím nákupu čistých vozidel (Katalánsko)

  • Zadavatel: Katalánská vláda
  • Název VZ: Nákup čistých vozidel
  • Širší společenské zájmy: Snížení emisí CO2, snížení spotřeby energie

Katalánská vláda využívá zelené veřejné zadávání (GPP) k prosazování několika strategických politik, mezi něž patří: snižování negativních dopadů výroby a spotřeby; zajišťování ekologické účinnosti vládních opatření; prosazování ekoinovací a transformace trhu směrem k cirkulárnímu, ekologickému a konkurenceschopnému hospodářství; a podpora dalších politik a nástrojů, které tyto cíle sledují. Při prosazování udržitelného veřejného zadávání (SPP) na nákup vozidel využívá mnohostranný přístup zahrnující zajištění Pokynů k nákupu ekologických vozidel, přípravu konkrétních vládních dohod na podporu nákupu nízkoemisních vozů ve veřejném sektoru, podporu katalánské ekoznačky a prosazování udržitelné mobility.

Případová studie Procura+