CZ EN

Zhotovení stavby koncertní sál, Konzervatoř Brno II (Jihomoravský kraj)

  • Zadavatel: Jihomoravský kraj
  • Název VZ: Zhotovení stavby koncertní sál, Konzervatoř Brno II
  • Širší společenské zájmy: Zmírnění dopadů provádění stavebních prací a realizované stavby na okolí, férové podmínky v dodavatelském řetězci
  • Hodnocení: ekonomická výhodnost nabídek
  • Předpokládaná hodnota VZ: 37 000 000,- Kč bez DPH
  • Právní předpis: Dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (ZZVZ)

Přílohy: