CZ EN

Zhotovení stavby – Areál sportovních nadějí (Jihomoravský kraj)

  • Zadavatel: Jihomoravský kraj
  • Název VZ: Zhotovení stavby – Areál sportovních nadějí
  • Širší společenské zájmy: zajištění legálního zaměstnávání, férové a důstojné pracovní podmínky a odpovídající úroveň bezpečnosti práce, zapojení studenta a závazek dodavatele k maximálnímu úsilí eliminovat uskladnění odpadů na skládky
  • Hodnocení: Aspekty odpovědného zadávání nebyly předmětem hodnocení
  • Předpokládaná hodnota VZ: 117 500 000 Kč bez DPH
  • Právní předpis: Dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (ZZVZ)

Jihomoravský kraj soutěžil dodavatele na výstavbu nové dvoupodlažní víceúčelové sportovní haly a v souladu se schválenou Strategií odpovědného přístupu k veřejným zakázkám  proklamoval svůj záměr zadat veřejnou zakázku v souladu se zásadami sociálně odpovědného veřejného zadávání: zajištění legálního zaměstnávání, férové a důstojné pracovní podmínky a odpovídající úroveň bezpečnosti práce, zapojení studenta a dodavatele zavázal i k maximálnímu úsilí eliminovat uskladnění odpadů na skládky.

 

Zadávací dokumentace

Případová studie