CZ EN

Zavedení dynamického nákupního systému u pozemních staveb (Banskobystrický samosprávní kraj, SR)

  • Zadavatel: Banskobystrický samosprávní kraj, Slovenská republika
  • Název VZ: Dynamický nákupní systém: Asfaltování pozemních komunikací ve vlastnictví Banskobystrického samosprávního kraje a související práce
  • Širší společenské zájmy: Požadavek zadavatele na recyklaci podkladních vrstev vozovky technologií za studena na místě u vybraných výzev
  • Hodnocení: Aspekty odpovědného zadávání nebyly zahrnuty do hodnocení
  • Předpokládaná hodnota VZ: 50 000 000.00 EUR bez DPH
  • Právní předpis: Dle zákona č. 343/2015 Z. z., o verejnom obstarávaní

V roce 2019 kraj zavedl využívání dynamického nákupního systému (DNS) na předmět plnění: Asfaltovanie cestných komunikácií vo vlastníctve Banskobystrického samosprávneho kraja a súvisiace práce. Banskobystrický samosprávní kraj (BBSK) má ve správě cca 2500 km cest, přičemž polovina z nich byla v roce 2018 v nevyhovujícím nebo havarijním stavu. Tempo oprav činí v průměru 200 km ročně, tudíž dochází k neustálým opravám a tuto činnost lze označit jako běžnou a opakující se opravu. Dále Banskobystrický samosprávní kraj využívá ekologicky šetrné, resp. cirkulární řešení u některých výzev na rekonstrukci vozovek. Hlavním požadavkem u komunikací III. třídy je zesílení krytu vozovky recyklací podkladních vrstev technologií za studena na místě. Pilotně odzkoušel i použití asfaltu s podílem recyklovaného plastu – 20% podíl regranulátu z PET lahví.

Případová studie

Odkaz na zadávací dokumentaci