CZ EN

Zavedení dynamického nákupního systému u pozemních staveb (Banskobystrický samosprávní kraj, SR)

  • Zadavatel: Banskobystrický samosprávní kraj, Slovenská republika
  • Název VZ: Dynamický nákupní systém: Asfaltování pozemních komunikací ve vlastnictví Banskobystrického samosprávního kraje a související práce
  • Širší společenské zájmy: Požadavek zadavatele na recyklaci podkladních vrstev vozovky technologií za studena na místě u vybraných výzev
  • Hodnocení: Aspekty odpovědného zadávání nebyly zahrnuty do hodnocení
  • Předpokládaná hodnota VZ: 50 000 000.00 EUR bez DPH
  • Právní předpis: Dle zákona č. 343/2015 Z. z., o verejnom obstarávaní

Případová studie

Odkaz na zadávací dokumentaci