CZ EN

Zajištění úklidových služeb Krajského úřadu JMK v roce 2022

  • Zadavatel: Krajský úřad Jihomoravského kraje
  • Název VZ: Zajištění úklidových služeb (2022)
  • Širší společenské zájmy: kvalita úklidu hodnocena dle KPI
  • Hodnocení: Ekonomická výhodnost nabídek, aspekty odpovědného zadávání nebyly předmětem hodnocení, byly však součástí obchodních a smluvních podmínek veřejné zakázky
  • Předpokládaná hodnota VZ: 37 000 000 Kč bez DPH
  • Druh zadávacího řízení: otevřené řízení - nadlimitní režim veřejné zakázky
  • Právní předpis: Dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (ZZVZ)

Jihomoravský kraj  v roce 2021 před vyhlášením této veřejné zakázky se rozhodl realizovat předběžné tržní konzultace, které mu přinesly řadu zjištění a podnětů pro následné vyhlášení veřejné zakázky na zajištění úklidových služeb. Doporučeními z PTK bylo využití strojního vybavení, používání koncentrovaných úklidových prostředků nebo zavedení hodnocení kvality dle výkonových indikátorů (KPI) a/nebo předložení odborné kvalifikace vedoucího zakázky. Některé doporučení zadavatel promítl i do zadávacích podmínek veřejné zakázky. Kromě pravidelného úklidu, pravidelné denní služby, čištění koberců, židlí či mytí oken zadavatel zařadil do předmětu plnění i generální úklid, jenž jeho provedení vede k snížení množství potřebných chemických čistících prostředků při běžném pravidelném úklidu. Cílem komplexně zadaných požadavků bylo získat kvalitní úklidové služby a zajištění důstojných pracovních podmínek úklidového personálu. Smlouva je uzavřena na 48 měsíců v březnu 2022.

Zadávací dokumentace