CZ EN

Zajištění stravování ve školách (město Řím, Itálie)

  • Zadavatel: Město Řím (Roma Capitale)
  • Název VZ: Zajištění stravování ve školách
  • Širší společenské zájmy: kritéria zohledňující dopady na životní prostředí: Požadavek separace odpadu potravinového a nepotravinového, použití mycích prostředků s nízkými environmentálními dopady a biologickou rozložitelnost materiálů výrobků pro jedno použití. Mezi kritéria uplatňovaní na potraviny a jídla patřil např. požadavek kontrolovaného ekologického zemědělství, zákaz geneticky modifikovaných surovin, garance čerstvosti potravin
  • Hodnocení: Aspekty odpovědného zadávání nebyly předmětem hodnocení
  • Předpokládaná hodnota VZ: není uvedeno

 

Přílohy:

Případová studie k veřejné zakázce “Zajištění stravování ve školách”

Pro vyčíslení environmentálních kritérií byla použita studie životního cyklu (Life Cycle Assesment/LCA), přičemž bylo zjištěno, že přijatá kritéria pomohla snížit emise skleníkových plynů do ovzduší i eutrofizujících látek.