CZ EN

Zajištění projektových konferencí (Národní ústav pro vzdělávání)

  • Zadavatel: Národní ústav pro vzdělávání, školské poradenské zařízení a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků
  • Název VZ: Zajištění projektových konferencí
  • Širší společenské zájmy: Etické nakupování a ekologicky šetrná řešení
  • Hodnocení: Aspekty odpovědného zadávání nebyly předmětem hodnocení.
  • Předpokládaná hodnota VZ: 5 685 000 Kč bez DPH
  • Právní předpis: Dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (ZVZ)

Přílohy:

Zadávací dokumentace veřejné zakázky “Zajištění projektových konferencí”

Příloha zadávací dokumentace veřejné zakázky “Zajištění projektových konferencí” – část A

Příloha zadávací dokumentace veřejné zakázky “Zajištění projektových konferencí” – část B

Příloha zadávací dokumentace veřejné zakázky “Zajištění projektových konferencí” – část C

Příloha zadávací dokumentace veřejné zakázky “Zajištění projektových konferencí” – část D

Příloha zadávací dokumentace veřejné zakázky “Zajištění projektových konferencí” – část E